Władze Zakładu

Kierownik
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

Zastępca kierownika
dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald