Plan wykładów

Czwartek 28.02.2019
13.00 – 14.00 – obiad

15.30 – 17.00  (prof. A. Truty, dr K. Podleś)
Model Hardening Soil. Kalibracja parametrów przy pomocy pakietu Virtual Lab w środowisku ZSoil.

17.30 – 19.00  (prof. A. Truty)
Model sprężysto-plastyczny z degradacją do opisu konstrukcji z betonu. Opis zjawisk starzenia i pełzania (zgodnie z EC2). Elementy konsystentnej analizy nieliniowej zagadnień współdziałania konstrukcji z podłożem. Sprawdzanie stanów granicznych ULS, SLS.

19.00 – 20.00 – kolacja

Piątek 01.03.2019

7.30 – 9.00 – śniadanie

09.00 – 10.30  (prof. A. Truty)
Konstrukcje żelbetowe współpracujące z podłożem poddane działaniu wysokich temperatur (tunele). Elementy uproszczonej sprzężonej analizy termo-mechanicznej.

10.30- 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 12.30  (prof. A. Truty)
Konstrukcje żelbetowe współpracujące z podłożem poddane działaniu wysokich temperatur (tunele). Praktyczny przykład 2D.

13.00 – 14.00 -obiad

14.30 – 16.00  (dr K. Podleś)
Modelowanie 3D zagadnień zabezpieczenia głębokich wykopów (część 1). Pale, barety, gwoździe, ściany szczelinowe.

16.00 – 16.30 – przerwa kawowa

16.30 – 18.00  (dr K. Podleś)
Modelowanie 3D zagadnień zabezpieczenia głębokich wykopów (część 2). Import układów obciążeń z programów typu Robot, wykonywanie obliczeń, analiza wyników, wykonywanie obwiedni sił przekrojowych, wykorzystanie aplikacji Paraview.

18.30 – 19.30 – kolacja