Seminaria Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich

 

Tematyka ostatnio wygłaszanych referatów:

– „Creep and aging (EC2) combined with the modified Lee-Fenves damage plasticity model” – dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

– „Metoda analizy 2D/3D układu periodycznego pali zabezpieczającego osuwisko” – mgr inż. Łukasz Cabak, dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

 

– „Zabezpieczenie osuwiska murem oporowym z gabionów – przykład zastosowania i metodyka analizy komputerowej” – dr inż. Michał Grodecki, dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

– „Wieloskalowe modelowanie numeryczne przepływu filtracyjnego w otoczeniu rur perforowanych” – dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

– „Projektowanie budynków na szkodach górniczych” – mgr inż. Łukasz Cabak

– „Zastosowanie analizy prędkości fal elektromagnetycznych w badaniu wałów przeciwpowodziowych” – dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

– „Ocena współczynnika prekonsolidacji wybranych gruntów z okolic Krakowa” – dr inż. Rafał Gwóźdź

 

– „Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu” – dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

– „Mury oporowe z gabionów – zastosowania i symulacje numeryczne” – dr inż. Michał Grodecki

– „Prezentacja możliwości badawczych laboratorium IG – część II” – mgr inż. Marek Wawok

– „Prezentacja możliwości badawczych laboratorium IG – część I” – mgr inż. Marek Wawok

– „Geodezyjny monitoring przemieszczeń obiektów inżynierskich” – dr inż. Grzegorz Mirek

– „Metody obliczania nośności pali śrubowych” – mgr inż. Szymon Bzdek

– „Modelowanie konstytutywne gruntów” cz.1 – dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

– „Zastosowanie wybranych metod geofizycznych w archeologii” – dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

– „Język Python – wprowadzenie” – dr inż. Krzysztof Podleś

– „Reakcja ośrodka odkształcalnego na oddziaływania zewnętrzne” cz.2 – dr hab. Jan Gaszyński, prof. PK

– „Modelowanie komputerowe w praktycznych zadaniach geotechniki” – dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK

– „Wykorzystanie danych skaningowych w geodezji” – dr inż. Cezary Toś

– „Stateczność masywu gruntowego” – dr hab. Jan Gaszyński, prof. PK

– „Badanie terenowe sondę CPTU” – dr inż. Rafał Gwóźdź

– „Zagadnienia statyki ścianek szczelnych” – dr inż. Michał Grodecki

W ustalonych terminach odbywają się spotkania szkoleniowe dla pracowników Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich PK z języka programowania Python prowadzone przez dr hab. inż. Andrzeja Trutego, prof. PK. Zapraszamy wszystkich chętnych pracowników Naszego Zakładu, którzy jeszcze nie uczestniczyli w ww. szkoleniu do dołączenia do grupy szkoleniowej.