Sekretariat

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków

e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
tel. +48 12 628-28-20
fax. +48 12 628-28-66
pok. 134/135

mgr inż. Magdalena Borys
tel. (12) 628-28-11
e-mail: magdalena.borys@usk.pk.edu.pl
pok. 135

 

mgr inż. Katarzyna Wróblewska
tel. (12) 628-28-20

 

Małgorzata Mikuś
tel. (12) 628-28-20
e-mail: mamikus@pk.edu.pl
pok. 134