Pracownicy

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. inż. Truty Andrzej, prof. PK

tel. (12) 628-28-23
e-mail: andrzej.truty@gmail.com
WIŚ, pok. 24

Strona internetowa Kierownika Zakładu: http://at.geotechnika.kylos.pl

 

mgr inż. Anielska Dorota
tel. (12) 628-31-06
e-mail: dorota.anielska@op.pl
WIŚ, pok. 20
dr inż. Biliński Wojciech
tel. (12) 628-28-81
e-mail: wbilinsk@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 26
ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU

dr inż. Gaszyńska – Freiwald Grażyna
tel. (12) 628-28-86
e-mail: gfreiw@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 131

 
dr inż. Grodecki Michał
tel. (12) 628-28-16
e-mail: mgrode@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 17
dr inż. Gwóźdź Rafał
tel. (12) 628-28-22
e-mail: gwozdz@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 133
dr inż. Łach Karolina
tel. (12) 628-28-64
e-mail: karlach@wp.pl
WIŚ, pok. 132
dr inż. Mirek Grzegorz
tel. (12) 628-21-87
e-mail: visuz@interia.pl
WIŚ, pok. 8
dr inż. Młynarczyk Andrzej
tel. (12) 628-31-07
e-mail: andrzej.mlynarczyk@pk.edu.pl
WIŚ, pok. 22
mgr inż. Mozgawa Katarzyna
tel. (12) 628-28-62
e-mail: kmozgawa@pk.edu.pl
WIŚ, pok. 129
dr inż. Piszczek Kazimierz
tel. (12) 628-28-81
e-mail: kpiszcze@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 26
dr inż. Podleś Krzysztof
tel. (12) 628-31-07
e-mail: kpodles@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 22
Put Marek
Laboratorium geotechniczne – WIŚ, pok. 020
WIŚ, pok. 126
dr hab. inż. Urbański Aleksander, prof. PK
tel. (12) 628-31-05
e-mail: aurbansk@usk.pk.edu.pl
WIŚ, pok. 19
mgr inż. Wawok Marek
e-mail: marwaw00@poczta.onet.pl
Laboratorium geotechniczne – WIŚ, pok. 020
WIŚ, pok. 126