Praktyki Studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE

Studenci II i III roku studiów, kierunków:

– Budownictwo, specjalność: Budownictwo wodne i Geotechnika

– Inżynieria Środowiska, specjalność: Hydrotechnika i Geoinżynieria

zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Studenci powyższych specjalności powinni odbyć praktykę zawodową związaną tematycznie z:

  • – z fundamentowaniem i konstrukcjami inżynierskimi,
  • – budownictwem ziemnym, w tym hydrotechnicznym i komunikacyjnym,
  • – zabezpieczeniem stateczności skarp i zboczy, w tym wykopów budowlanych,
  • – odwodnieniem terenów i wykopów,
  • – obiektami i działaniem związanym z inżynierią i ochroną środowiska.

W ramach praktyki student powinien zapoznać się z działalnością inżynierską Firmy
w ramach:

  • – projektowania
  • – wykonawstwa
  • – przygotowania procesów inwestycyjnych, organizacji pracy, kosztorysowania.

Miejsce odbywania praktyki każdy student organizuje sobie we własnym zakresie. Wychodząc w kierunku studenta Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich nawiązał kontakt z firmami związanymi z budownictwem inżynieryjnym i od części z nich uzyskał zgodę na przyjęcie naszych studentów na praktyki. TUTAJ znajduje się wykaz proponowanych firm oraz w niektórych przypadkach podane są szczegóły dotyczące odbycia w nich praktyk. Przed rozpoczęciem praktyki należy podpisać porozumienie pomiędzy Politechniką Krakowską a podmiotem gospodarczym. W trakcie praktyki zawodowej należy zrealizować Ramowy program praktyki. Więcej informacji znajduje się na stronie WIŚ.