Terminy

  • do 31.12.2018 – dokonanie opłaty obniżonej z tytułu uczestnictwa w Konferencji  i / lub Kursie;
  • do 31.01.2019 – dokonanie wpłaty standardowej z tytułu uczestnictwa w Konferencji i / lub Kursie;
  • do 31.01.2019 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji i / lub Kursie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty; potwierdzenie wpłaty proszę wysłać e-mailem na adres:
    sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl – na tej podstawie będzie wystawiona faktura;
  • do 10.02.2019 – nadesłanie krótkiego streszczenia referatu do wygłoszenia na adres: wbilinsk@pk.edu.pl
  • do 12.02.2019 – przyjęcie zgłoszeń referatów do wygłoszenia i wysłanie potwierdzeń przez organizatorów  (e-mail: wbilinsk@pk.edu.pl)
  • do 30.05.2019 – przesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi przedstawionymi na stronie internetowej konferencji: http://geotechnika.wis.pk.edu.pl/korbielow
  • 01.06÷30.09.2019 – wykonanie recenzji referatów,
  • do 15.10.2019 – naniesienie przez autorów w referatach uwag i korekt sugerowanych przez recenzentów.