Komitet organizacyjny

Adres do korespondencji

XXXI Jubileuszowa Konferencja N-T Korbielów 2019
Politechnika Krakowska
Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
31-155 Kraków,  ul. Warszawska 24

e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
tel. +48 12 628-28-20
fax. +48 12 628-28-66


Sekretarz Konferencji

Dr inż. Wojciech Biliński
e-mail: wbilinsk@pk.edu.pl