Komitet naukowy i organizacyjny

Przewodniczący

 • Dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
  Politechnika Krakowska

Sekretarz

 • Dr inż. Wojciech BILIŃSKI
  Politechnika Krakowska

Członkowie

 • dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
  Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Marcin CUDNY
  Politechnika Gdańska
 • Dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK
  Politechnika Krakowska
 • Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI
  Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Wojciech PUŁA, prof. PWr
  Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk
 • Dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK
  Politechnika Krakowska
 • Dr hab. inż. Piotr WITAKOWSKI, prof. PSW-BP
  Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej
  Papieża Jana Pawła II