Komitet honorowy

 • dr hab. inż. Jan KAZIOR
  Rektor Politechniki Krakowskiej
 • dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
  Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • zw. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI
  Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI
  Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ
  Akademia Górniczo-Hutnicza
 • zw. dr hab. inż. Wojciech WOLSKI
  GEOTEKO Warszawa