Koła Naukowe

Serdecznie zachęcamy studentów do uczestnictwa w Kołach Naukowych prowadzonych w naszym Zakładzie!

Koła Naukowe w Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich:

Studenckie Koło Naukowe Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich (GiKI)

  • Opiekun: dr inż. Krzysztof Podleś
  • kpodles@usk.pk.edu.pl
  • tel: 12 628 28 81
  • Terminy i miejsca spotkań: (w trakcie aktualizacji)

Studenckie Koło Naukowe Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich jest kołem, którego członkowie zainteresowani są budowlanym aspektem Inżynierii Środowiska. Ich prace
i projekty przeważnie dotyczą matematycznego modelowania przyszłych lub hipotetycznych konstrukcji ziemnych, wodnych i budowlanych. Opiekunem koła jest dr inż. Krzysztof Podleś we współpracy z dr hab. inż. Aleksandrem Urbańskim, prof. PK.

 

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Inżynierskich „PROGRESS”

  • Opiekun: dr inż. Kazimierz Piszczek
  • tel: 12 628 28 81