Dydaktyka

Zakres działalności dydaktycznej

Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Środowiska PK na trzech kierunkach (studia stacjonarne):

  • Budownictwo
  • Inżynieria Środowiska
  • Gospodarka Przestrzenna (kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK na I stopniu oraz z Wydziałem Architektury PK na II stopniu).

Zakład posiada laboratoria dydaktyczne wyposażone w:

– specjalistyczny sprzęt laboratoryjny umożliwiający naszym studentom zapoznanie się
z procesami zachodzącymi w obrębie kształconych dziedzin,

– oprogramowanie branżowe wykorzystywane w trakcie prowadzonych modułów (np.ZSoil, Geo5, WinKalk, wybrane oprogramowanie firmy Autodesk),

– nowoczesne systemy do projekcji multimedialnych.

Pracownicy Zakładu są autorami wielu opracowań i materiałów dydaktycznych (zakładka „Publikacje pracowników”) oraz corocznie zaangażowani są w prowadzenie prac dyplomowych, zarówno inżynierskich jak i magisterskich:

– dyplomy z zakresu budownictwa i konstrukcji inżynierskich (promotorzy: dr hab. inż. A. Truty, prof. PK, dr hab. inż. A. Urbański, prof. PK, dr inż. A. Młynarczyk, dr inż. K. Podleś, dr inż. K. Piszczek, dr inż. W. Biliński, dr inż. M. Grodecki)

– dyplomy z zakresu geotechniki (promotorzy: dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr inż. Karolina Łach, dr inż. Zbigniew Pabian)

– dyplomy z zakresu gospodarki przestrzennej (promotorzy: dr inż. Cezary Toś).

Studenci mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań i realizacji ambicji poprzez uczestnictwo w prowadzonych w naszym Zakładzie Kołach Naukowych (zakładka „Koła Naukowe”).